Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej - Gwarancja rozwoju i spokoju

 

 

Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej jest stowarzyszeniem, które od 21 lat aktywnie uczestniczy w tworzeniu samorządu Gminy Kozienice. Stowarzyszenie jest inicjatorem demokratycznej dyskusji o przyszłości naszej małej Ojczyzny oraz wsparciem dla zarządzania Gminą i Powiatem ponad wszelkimi podziałami.

 

      Naszym głównym celem jest integracja społeczności Ziemi Kozienickiej wokół spraw gminy, powiatu, mieszkańców, Dobro naszych mieszkańców i kwestie lokalne są dla nas najważniejsze.

 

Różnimy się w tej kwestii istotnie od współczesnych polskich partii politycznych, które przenoszą konflikty polityczne z poziomu kraju na poziom lokalny sprowadzając sprawy naprawdę istotne dla mieszkańców na drugi i mniej ważny plan.

 

      Od 16 lat staramy się tak kształtować samorządność w gminie oraz w powiecie, aby w Radzie Miejskiej, czy w Radzie Powiatu było jak najmniej przedstawicielstwa stronnictw, które politycznie polaryzuje i konfliktuje radę. Potrzebne jest nam na Ziemi Kozienickiej przedstawicielstwo terytorialne, które jest bardziej skuteczne i właściwe samorządowi lokalnemu.

 

      Przedstawicielstwo terytorialne to kompromis pomiędzy rozwojem części wiejskiej i miejskiej Gminy. Oznacza ono także większą reprezentatywność w radzie dla możliwie jak największej liczby grup społeczno - zawodowych i wiekowych mieszkańców.

 

      Pragniemy zagospodarować aktywność społeczną zarówno młodych ludzi, jaki emerytów i rencistów, u których połączona ona jest dodatkowo z dużym doświadczeniem życiowym.

 

     Coraz większa liczba młodych ludzi w naszym stowarzyszeniu sprawia, że mają oni większy wpływ na przyszłość naszej Gminy i Powiatu. Duży odsetek osób w okresie wysokiej aktywności zawodowej i rodzinnej (wychowanie dzieci) sprawia, że lepiej dostrzegamy bieżące potrzeby mieszkańców i staramy się je zaspokoić. Niezwykle cenna jest dla nas aktywność społeczna ludzi starszych, bowiem z uwagi na okres emerytalny dysponują oni większą ilością czasu, aby poświęcić go dla samorządu gminy i powiatu kozienickiego.

 

16 lat naszej działalności to gwarancja rozwoju i spokoju w gminie i powiecie kozienickim. Nie mamy wyłączności, ani na władzę, ani na mądrość. Pragniemy cały czas doskonalić nasze działania.

 

Jeśli masz jakieś pomysły skontaktuj sie z nami i podziel się swoją opinią.

Dołącz do nas.

Zapraszamy do współpracy

 

Zapraszamy na Walne Zebranie Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej, które odbędzie się 26 lipca 2016 r. (wtorek) o godzinie 19:00 w sali konferencyjnej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice.

Tematyka zebrania:

  1. Wybory Zarządu SFZK
  2. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
  3. Sprawy bieżące

Zarząd

Samorządowego Forum

Ziemi Kozienickiej