Historia

Jak doszło do powstania Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej?

 

Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej powstało dla osób, które nie należąc do żadnej partii politycznej, chciały się zaangażować w pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności. Historia stowarzyszenia ma już ponad 16 lat i związana jest również ze zmianą w ordynacji wyborczej, która umożliwiła tworzenie pozapartyjnych list wyborczych i kandydowanie w wyborach samorządowych.

 

16 lat temu 5 członków założycieli - Edward Błaż, Włodzimierz Kowalski, Janusz Maciąg, Mariusz Prawda i Janusz Stąpór - postanowiło utworzyć stowarzyszenie i jednoczyć ludzi, którym bliski jest los naszej ziemi oraz aktywne działanie na rzecz pozytywnych zmian lokalnych. Naszą inicjatywę popierało wiele osób, na czele z ówczesnym dyrektorem i prezesem Elektrowni „Kozienice" – Janem Zbigniewem Wroną – radnym Rady Miasta i Gminy Kozienice w latach 1990 – 1998. Także Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców współuczestniczyło w powstaniu Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej. Życzliwie do tej inicjatywy odniosło się Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej. Najważniejszą inspiracją było dla nich działanie, a nie przynależność polityczna. I to nie zmieniło się od lat: wszyscy członkowie stowarzyszenia oraz kandydaci do władz samorządowych przynależymy do określonego lokalnego obszaru, terytorium, do ziemi, a nasze poglądy polityczne są na drugim miejscu.

 

Założycielami i członkami naszego stowarzyszenia są ludzie mający różne przekonania polityczne. Zawsze znajdujemy porozumienie w sprawach dotyczących nas wszystkich na poziomie lokalnym, mimo, że niejednokrotnie różnimy się w ocenach polityki regionalnej, krajowej czy międzynarodowej.

 

Za nasze działania odpowiadamy przed ludźmi – naszymi bliższymi i dalszymi sąsiadami, współmieszkańcami Ziemi Kozienickiej. Jako mieszkańcy tych stron w pełni ponosimy konsekwencje naszych własnych decyzji. Wszyscy w różnych okresach korzystamy przecież z dróg, szkół, przedszkoli, służby zdrowia, czy obiektów sportowych i kulturalnych.

 

Jesteśmy rozpoznawalni, od 16 lat niezmiennie pod jednym i tym samym szyldem. Często zdarza się, że inne partie polityczne wystawiają listy co cztery lata (albo – co wybory) pod innymi nazwami. My nie mamy powodów wstydzić się ani naszej nazwy ani naszego logo, bo to logo tych, którzy mają jeden cel: współpracować ze wszystkimi, którzy chcą rozwoju i poprawy warunków i jakości życia mieszkańców w dziedzinach zależnych od gminy i powiatu. Naszą misją jest ciągły dialog, współpraca i analizowanie tego, czego oczekują nasi mieszkańcy i spełnianie ich postulatów.

 

Dzięki niezależności nie jesteśmy podatni na naciski płynące z jakiegoś „centrum". Nie realizujemy, jak to się mówi, żadnej „linii" (politycznej, światopoglądowej). Dla nas istnieje jedna „linia": rozwój i poprawa jakości życia naszych mieszkańców. Oczywiście jesteśmy gotowi na współpracę
i współpracujemy z instytucjami i organizacjami o zasięgu ogólnopolskim mając cały czas na uwadze dobro społeczności Gminy Kozienice i Powiatu Kozienickiego.

 

Żaden mieszkaniec Ziemi Kozienickiej, nieważne z którą partią polityczną sympatyzuje, nie jest samoistną wyspą. Wszyscy razem współpracując możemy zrobić więcej.