Aktualności

 

 

2021

 

 


 

 

 

Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej
 
serdecznie zaprasza
na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SFZK,
które odbędzie się w dniu 24 września 2021 r. (piątek)
o godzinie 1800 w I terminie lub o 1815 w II terminie
w
Siedlisku Gnysiówka, Garbatka Zbyczyn 11, 26-930 Garbatka.

 

Porządek Walnego Zebrania:

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego obrad i protokólanta.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie finansowe Zarządu za 2020 rok składające się z wprowadzenia do sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej Sprawozdanie finansowe za 2020 rok składające się z wprowadzenia do sprawozdania, bilansu, rachunku zysku i strat, informacji dodatkowej.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

Prezes SFZK

Igor Czerwiński

 

 


 

 

 

Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej
 
serdecznie zaprasza
na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SFZK,
które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. (środa)
o godzinie 1800 w I terminie lub o 1815 w II terminie
w sali konferencyjnej pensjonatu Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu,
ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice.

 

Porządek Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego obrad i protokólanta.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie finansowe Zarządu za 2019 rok składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej Sprawozdanie finansowe za 2019 rok składające się z bilansu, rachunku zysku i strat, informacji dodatkowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

Prezes SFZK

Igor Czerwiński

 

W związku z obecną sytuacją sanitarno –epidemiologiczną prosimy o zabranie na Walne Zebranie maseczek i rękawiczek jednorazowych.

 

 

 


 

 

 SFZK

 

 

 


 

 

Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej

serdecznie zaprasza
na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SFZK,
które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. (wtorek)
o godzinie 1900 w I terminie oraz o 1915 w II terminie
w sali konferencyjnej pensjonatu Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu,

ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice.

 

Porządek Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego obrad i protokólanta.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie finansowe Zarządu za 2018 rok składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej Sprawozdanie finansowe za 2018 rok składające się z bilansu, rachunku zysku i strat, informacji dodatkowej.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

 

                                                                           Z poważaniem

                                                                          

                                                                           Prezes SFZK

                                                                           Igor Czerwiński

 

 

 


 

 

Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy napełnią Państwa spokojem i radością

płynącą z budzącej się do życia wiosny

a Zmartwychwstały Jezus Chrystus obdarzy Państwa wszelkimi łaskami...

Z okazji zbliżających się Świąt życzymy Państwu serc napełnionych dobrocią i miłością...

Wesołego Alleluja dla wszystkich Mieszkańców Ziemi Kozienickiej

oraz przybyłych Gości

 

 

Zarząd

                                                                                                       Samorządowego Forum

                                                                                                       Ziemi Kozienickiej

 

 


 

 

Zarząd Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej

zaprasza sympatyków i członków

na spotkanie okolicznościowe z okazji nadchodzących 

Świąt Wielkanocnych

 

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. (piątek) o godzinie 19:00

 

w sali konferencyjnej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu 
ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice.

 

  

                                                                                           Prezes

Samorządowego Forum

Ziemi Kozienickiej

 

Igor Czerwiński

 

 

 


 

 

Igor Czerwiński - Prezes Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej

 

 

Szanowni Państwo,

 

1 marca 2019 roku odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej. Członkowie stowarzyszenia udzielili absolutorium dla ustępującego zarządu oraz wybrali nowe władze. W wyniku wyborów, dzięki jednogłośnej, zgodnej decyzji wszystkich zgromadzonych, zostałem wybrany prezesem Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej, z którym związany jestem od 21 lat, czyli od początku jego działalności.

 

Jestem osobą z dużym doświadczeniem samorządowym, dlatego swój potencjał, doświadczenie i wiedzę będę wykorzystywał angażując się w pracę na rzecz samorządu. Wiem, że Gmina Kozienice potrzebuje kontynuacji nowoczesnych pomysłów i rozwiązań, a przede wszystkim konstruktywnej współpracy i profesjonalnego zarządzania.

 

Pełniąc rolę prezesa zarządu Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej chcę angażować do działania mieszkańców, którzy widzą potrzebę pracy na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, gdzie istnieje płaszczyzna do swobodnej wymiany myśli i poglądów. Wiem, że najlepsze rozwiązania wypracowuje się w atmosferze dialogu, z poszanowaniem wszystkich poglądów, dlatego będę dążył do tego, aby te wartości nie zanikły.

 

Moi poprzednicy, czyli przedwcześnie zmarły Janusz Stąpór oraz ustępujący z funkcji prezesa Mariusz Prawda wnieśli, w życie Forum, ogromny wkład pracy. Chcę czerpać z ich doświadczenia. Bazując na osiągnięciach minionych dwudziestu lat, chcę wprowadzić Forum, w nowe realia życia społecznego.

 

Serdecznie zapraszam do współpracy.

 

Igor Czerwiński

 

 

Rys biograficzny:

 

Igor Czerwiński ma 55 lat. W latach 1998-2002 był radnym Rady Miejskiej w Kozienicach. W latach 2002-2007 dyrektorem Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Kozienicach. W latach 2007-2018 był zastępcą burmistrza gminy Kozienice odpowiedzialnym za sprawy techniczne. Obecnie jest naczelnikiem Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Od 2014 roku pełni funkcję wiceprezesa Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”. W obecnej kadencji 2018-2023 jest radnym Rady Miejskiej w Kozienicach sprawując funkcję przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

 


 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dnia 01.03.2019 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym członków Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej wybrano nowe władze.

 

Prezesem został Pan Igor Czerwiński.

 

W skład Zarządu weszli:

1.      Włodzimierz Kowalski – Wiceprezes

2.      Andrzej Spytek – Skarbnik

3.      Artur Gac – Sekretarz

4.      Andrzej Jung – Członek Zarządu

5.      Tomasz Śmietanka - Członek Zarządu

6.      Marek Kuźmiński – Członek Zarządu

7.      Krzysztof Zając – Członek Zarządu

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

1.      Janusz Maciąg – Przewodniczący

2.      Jolanta Bąk – Wiceprzewodniczący

3.      Artur Kozieł – Członek Komisji Rewizyjnej

4.      Jan Mazur – Członek Komisji Rewizyjnej

5.      Sławomir Ceglarz – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Serdecznie gratulujemy ! 

 

 

 


 

 

Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków SFZK, które odbędzie się w dniu 01 marca 2019 r. (piątek) o godzinie 1800 w I terminie oraz o 1815 w II terminie w sali konferencyjnej pensjonatu Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice.

 

Porządek Walnego Zebrania:

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego obrad i protokólanta.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zarządu za 2018 rok.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja.
 7. Udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2018 r.
 8. Wybór Prezesa SFZK.
 9. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej SFZK.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

                                                                              Z poważaniem

 

                                                                                Wiceprezes SFZK

Włodzimierz Kowalski

 

 

 

 

 


 

 

Forum- marge

 


 

 

Zapraszamy

 

na Zebranie Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej,

 

które odbędzie się 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00

 

w sali konferencyjnej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu 
ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice.

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd

 

Samorządowego Forum

 

Ziemi Kozienickiej

 

 

 

 


 

 

Zapraszamy

 

na Zebranie Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej,

 

które odbędzie się 7 września 2018 r. (piątek) o godzinie 18:00

 

w sali konferencyjnej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu 
ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice.

 

 

 

 

 

Zarząd

 

Samorządowego Forum

 

Ziemi Kozienickiej

 

 

 

 

 


 

 

Zbliżające się Święta Wielkiej Nocy to czas zadumy, radości i spokoju...

spokoju, który napływa z faktu Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
napełniającego Nasze serca miłością...

Niech budząca się do życia wiosna przepełni Was nadzieją i optymizmem na kolejne ciepłe
i słoneczne dni, które dadzą energię do działania w kolejnych miesiącach.

 

Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Mieszkańców ziemi kozienickiej składa

 

                                                                                                          Zarząd                                                                                                    Samorządowego Forum Ziemi                                                                                                        Kozienickiej

 

 


 

 

Zapraszamy

na Zebranie Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej,

które odbędzie się 17 marca 2018 r. (sobota) o godzinie 17:00

w sali konferencyjnej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu
ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice.

 

Tematyka zebrania:

 1. Omówienie programu gospodarczego Gminy Kozienice na 2018 rok.
 2. Sprawy bieżące Gminy Kozienice.
 3. Sprawy bieżące Powiatu Kozienickiego.

 

Zarząd

Samorządowego Forum

Ziemi Kozienickiej

 

 


 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy Wszystkim mieszkańcom ziemi kozienickiej oraz przybyłym gościom najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych, rodzinnych i ciepłych Świąt…

Niech narodzony Jezus Chrystus napełni Wasze serca nadzieją i miłością, wzajemną serdecznością i zrozumieniem w tym nadchodzącym Nowym 2018 Roku

 

Członkowie Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej

 

 

 


 

 

Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej

 jako partner

Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach,

 Starostwa Powiatowego w Kozienicach, 

oraz Gminy Kozienice

zaprasza na konferencję organizowaną w ramach 

„Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Powiecie Kozienickim”.

 

Konferencja odbędzie się w sali Kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego
w Kozienicach, ul. Warszawska dnia 17.11.2017 r.

 

Poniżej prezentujemy program konferencji.

 

 


plakat

 

 


 

 

Zapraszamy

na Zebranie Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej,

które odbędzie się 08 listopada 2017 r. (środa) o godzinie 18:00

w sali konferencyjnej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu 
ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice.

 

Tematyka zebrania:

 1. Omówienie propozycji budżetu Powiatu Kozienickiego na 2018 rok;
 2. Omówienie propozycji budżetu Gminy Kozienice na 2018 rok;
 3. Omówienie programu naprawczego szpitala;
 4. Omówienie planowanego spotkania z przedsiębiorcami;
 5. Omówienie Strategii Rozwoju Gminy Kozienice oraz spraw związanych z budową pomnika niepodległości.
 6. Sprawy bieżące Gminy i Powiatu.

 

Zarząd

Samorządowego Forum

Ziemi Kozienickiej

 

  

 


 

 

 

 

SF17

 

 

 

 


 

 

Zapraszamy

na Zebranie Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej,

które odbędzie się 08 lutego 2017 r. (środa) o godzinie 18:00

w sali konferencyjnej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu
ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice.

 

Tematyka zebrania:

 1. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016-2022.
 2. Reforma oświaty.
 3. Zmiana siedziby stowarzyszenia.
 4. Sprawy bieżące Gminy i Powiatu.

 

Zarząd

Samorządowego Forum

Ziemi Kozienickiej

 

 

 


 

 

życzenia

 


 

 

 

Zapraszamy

 

na Walne Zebranie Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej,

 

które odbędzie się 09 listopada 2016 r. (środa) o godzinie 18:00

 

w sali konferencyjnej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice.

 

 

 

Tematyka zebrania:

 

 1. Wybory uzupełniające do Zarządu SFZK.
 2. Omówienie budżetu gminy i powiatu na 2017 rok.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

 

Zarząd

 

Samorządowego Forum

 

Ziemi Kozienickiej

 

 

 


 

 

Szanowni Państwo,

informuje, iż obecnie trwają intensywne prace członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej mające na celu wypracowanie kierunków i zakresu działań Stowarzyszenia w kadencji 2016 – 2020.

W związku z powyższym zachęcamy członków Stowarzyszenia do składania swoich propozycji (drogą emailową lub bezpośrednio do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej) związanych z przyszłymi kierunkami działań Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej.

 

Prezes

Samorządowego Forum

Ziemi Kozienickiej

 

Mariusz Prawda

 

 

 


 

 

Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej serdecznie gratuluje
Panu Markowi Kuźmińskiemu wygrania wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Kozienicach, które odbyły się w dniu 31.07.2016 r.

 

 

Zarząd

 Samorządowego Forum

 Ziemi Kozienickiej

 

 

 


 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dnia 26.07.2016 r. na Walnym Zebraniu członków Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej wybrano nowe władze.

 

Prezesem został Pan Mariusz Prawda.

 

W skład Zarządu weszli:

1.      Włodzimierz Kowalski – Wiceprezes

2.      Aneta Szewc – Skarbnik

3.      Artur Gac – Sekretarz

4.      Andrzej Jung – Członek Zarządu

5.      Marek Kuźmiński – Członek Zarządu

6.      Krzysztof Zając – Członek Zarządu

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

1.      Janusz Maciąg – Przewodniczący

2.      Tadeusz Matosek – Sekretarz

3.      Marek Kucharski – Członek Komisji Rewizyjnej

4.      Igor Czerwiński – Członek Komisji Rewizyjnej

5.      Krzysztof Karczmarski – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Serdecznie gratulujemy !

 


 

Zapraszamy

na Walne Zebranie Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej,

które odbędzie się 26 lipca 2016 r. (wtorek) o godzinie 19:00

w sali konferencyjnej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice.

 

Tematyka zebrania:

 1. Wybory Zarządu SFZK
 2. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
 3. Sprawy bieżące

 

Zarząd

                                                                                        Samorządowego Forum

                                                                                        Ziemi Kozienickiej

  


 

 

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy
przepe
łnionych radością płynącą ze Zmartwychwstania Chrystusa,
up
ływających w atmosferze bliskości i miłości bliźniego
oraz wszechobecnej pogody ducha nap
ływającej
z wiary i nadziei budz
ącej się do życia wiosny
na ten wyj
ątkowy czas
życzy

                

                  Zarząd

                     Samorządowego Forum

                             Ziemi Kozienickiej

 


 

 

   Janusz StąpórWspomnienie o zmarłym Przyjacielu, Januszu...

 

W sobotę - 10 października - w godzinach przedpołudniowych do społeczności Ziemi Kozienickiej dotarła smutna wiadomość o nagłej śmierci starosty powiatu kozienickiego Janusza Stąpóra.

Janusz Tadeusz Stąpór urodził się 27 kwietnia 1958 roku w Radomiu. Z zawodu historyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1987 roku związany z I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego początkowo jako nauczyciel, a następnie zastępca dyrektora i dyrektor tej placówki, w latach 1995-2006.
Od 1994 roku związany z samorządem lokalnym jako radny Rady Miejskiej, pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Edukacji, a w latach 1998 – 2006 przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach.

 

Przez ostatnie 9 lat Janusz Stąpór był radnym Powiatu Kozienickiego, przewodniczącym Zarządu Powiatu, Starostą.

Przez wiele lat był także aktywnym członkiem zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej oraz przewodniczącym Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej. Wspierał i propagował inicjatywy związane z gospodarką, oświatą, kulturą i historią Ziemi Kozienickiej.

Wielokrotnie nagradzany za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, społecznej i samorządowej.Poza pracą zawodową był wielkim entuzjastą sportu. Do Jego szczególnych zainteresowań sportowych, jak sam zresztą wielokrotnie przyznawał należało żeglarstwo i judo.
Pozostawił żonę Elżbietę oraz troje dzieci. Miał 57 lat.

 

Ciężko pisze się o Przyjacielu w czasie przeszłym. Trudno formułować słowa, które oddałyby uczucie ogromnego żalu i smutku po śmierci tak Wspaniałego Człowieka. To Ty wskazywałeś nam, jak po chrześcijańsku i zarazem prawdziwie po ludzku w codziennym życiu miłować bliźniego, jak szukać porozumienia i rozwiązań pomimo różnic, przeciwieństw, a nierzadko nienawiści. Potrafiłeś słuchać ludzi, poradzić, pomóc w potrzebie, swoje osobiste sprawy odkładając na przyszłość i często nie mając na nie czasu. Skromność, taktowność, mądrość życiowa, to tylko niektóre przymioty świadczące o Tobie jako
o Dobrym Człowieku.
Będzie Cię nam bardzo brakowało, Januszku...

 

Cześć Twojej pamięci!
W imieniu Przyjaciół, Koleżanek i Kolegów,
Tomek Śmietanka

 

 

Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków SFZK, które odbędzie się w dniu 01 marca 2019 r. (piątek) o godzinie 180 w sali konferencyjnej pensjonatu Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice.

 

Porządek Walnego Zebrania:

1.     Otwarcie zebrania.

2.     Wybór przewodniczącego obrad i protokólanta.

3.     Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.     Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zarządu za 2018 rok.

5.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

6.     Dyskusja.

7.     Udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2018 r.

8.     Wybór Prezesa SFZK.

9.     Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej SFZK.

10.                       Wolne wnioski.

11.                       Zakończenie obrad.

                        

                                                     

                                                                               Z poważaniem

 

                                                                               Wiceprezes SFZK

Włodzimierz Kowalski