Rada Miejska w Kozienicach

 

 

Rada Miejska w Kozienicach Kadencja VI 2010 - 2014 

 

  1. Prawda Mariusz
  2. Gugała Teresa
  3. Kowalski Andrzej
  4. Kowalski Włodzimierz
  5. Kuźmiński Marek
  6. Zając Krzysztof