Aktualności 

  Zapraszamy

 

na Zebranie Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej,

 

które odbędzie się 7 września 2018 r. (piątek) o godzinie 18:00

w sali konferencyjnej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu 
ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice.

 

 

 

 

 

Zarząd

 

Samorządowego Forum

 

Ziemi Kozienickiej

 

 

 

 

 


 

 

Zbliżające się Święta Wielkiej Nocy to czas zadumy, radości i spokoju...

spokoju, który napływa z faktu Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
napełniającego Nasze serca miłością...

Niech budząca się do życia wiosna przepełni Was nadzieją i optymizmem na kolejne ciepłe
i słoneczne dni, które dadzą energię do działania w kolejnych miesiącach.

 

Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Mieszkańców ziemi kozienickiej składa

 

                                                                                                          Zarząd                                                                                                    Samorządowego Forum Ziemi                                                                                                        Kozienickiej

 

 


 

 

Zapraszamy

na Zebranie Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej,

które odbędzie się 17 marca 2018 r. (sobota) o godzinie 17:00

w sali konferencyjnej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu
ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice.

 

Tematyka zebrania:

 1. Omówienie programu gospodarczego Gminy Kozienice na 2018 rok.
 2. Sprawy bieżące Gminy Kozienice.
 3. Sprawy bieżące Powiatu Kozienickiego.

 

Zarząd

Samorządowego Forum

Ziemi Kozienickiej

 

 


 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy Wszystkim mieszkańcom ziemi kozienickiej oraz przybyłym gościom najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych, rodzinnych i ciepłych Świąt…

Niech narodzony Jezus Chrystus napełni Wasze serca nadzieją i miłością, wzajemną serdecznością i zrozumieniem w tym nadchodzącym Nowym 2018 Roku

 

Członkowie Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej

 

 

 


 

 

Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej

 jako partner

Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach,

 Starostwa Powiatowego w Kozienicach, 

oraz Gminy Kozienice

zaprasza na konferencję organizowaną w ramach 

„Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Powiecie Kozienickim”.

 

Konferencja odbędzie się w sali Kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego
w Kozienicach, ul. Warszawska dnia 17.11.2017 r.

 

Poniżej prezentujemy program konferencji.

 

 


plakat

 

 


 

 

Zapraszamy

na Zebranie Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej,

które odbędzie się 08 listopada 2017 r. (środa) o godzinie 18:00

w sali konferencyjnej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu 
ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice.

 

Tematyka zebrania:

 1. Omówienie propozycji budżetu Powiatu Kozienickiego na 2018 rok;
 2. Omówienie propozycji budżetu Gminy Kozienice na 2018 rok;
 3. Omówienie programu naprawczego szpitala;
 4. Omówienie planowanego spotkania z przedsiębiorcami;
 5. Omówienie Strategii Rozwoju Gminy Kozienice oraz spraw związanych z budową pomnika niepodległości.
 6. Sprawy bieżące Gminy i Powiatu.

 

Zarząd

Samorządowego Forum

Ziemi Kozienickiej

 

  

 


 

 

 

 

SF17

 

 

 

 


 

 

Zapraszamy

na Zebranie Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej,

które odbędzie się 08 lutego 2017 r. (środa) o godzinie 18:00

w sali konferencyjnej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu
ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice.

 

Tematyka zebrania:

 1. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016-2022.
 2. Reforma oświaty.
 3. Zmiana siedziby stowarzyszenia.
 4. Sprawy bieżące Gminy i Powiatu.

 

Zarząd

Samorządowego Forum

Ziemi Kozienickiej

 

 

 


 

 

życzenia

 


 

 

 

Zapraszamy

 

na Walne Zebranie Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej,

 

które odbędzie się 09 listopada 2016 r. (środa) o godzinie 18:00

 

w sali konferencyjnej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice.

 

 

 

Tematyka zebrania:

 

 1. Wybory uzupełniające do Zarządu SFZK.
 2. Omówienie budżetu gminy i powiatu na 2017 rok.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

 

Zarząd

 

Samorządowego Forum

 

Ziemi Kozienickiej

 

 

 


 

 

Szanowni Państwo,

informuje, iż obecnie trwają intensywne prace członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej mające na celu wypracowanie kierunków i zakresu działań Stowarzyszenia w kadencji 2016 – 2020.

W związku z powyższym zachęcamy członków Stowarzyszenia do składania swoich propozycji (drogą emailową lub bezpośrednio do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej) związanych z przyszłymi kierunkami działań Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej.

 

Prezes

Samorządowego Forum

Ziemi Kozienickiej

 

Mariusz Prawda

 

 

 


 

 

Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej serdecznie gratuluje
Panu Markowi Kuźmińskiemu wygrania wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Kozienicach, które odbyły się w dniu 31.07.2016 r.

 

 

Zarząd

 Samorządowego Forum

 Ziemi Kozienickiej

 

 

 


 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dnia 26.07.2016 r. na Walnym Zebraniu członków Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej wybrano nowe władze.

 

Prezesem został Pan Mariusz Prawda.

 

W skład Zarządu weszli:

1.      Włodzimierz Kowalski – Wiceprezes

2.      Aneta Szewc – Skarbnik

3.      Artur Gac – Sekretarz

4.      Andrzej Jung – Członek Zarządu

5.      Marek Kuźmiński – Członek Zarządu

6.      Krzysztof Zając – Członek Zarządu

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

1.      Janusz Maciąg – Przewodniczący

2.      Tadeusz Matosek – Sekretarz

3.      Marek Kucharski – Członek Komisji Rewizyjnej

4.      Igor Czerwiński – Członek Komisji Rewizyjnej

5.      Krzysztof Karczmarski – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Serdecznie gratulujemy !

 


 

Zapraszamy

na Walne Zebranie Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej,

które odbędzie się 26 lipca 2016 r. (wtorek) o godzinie 19:00

w sali konferencyjnej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice.

 

Tematyka zebrania:

 1. Wybory Zarządu SFZK
 2. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
 3. Sprawy bieżące

 

Zarząd

                                                                                        Samorządowego Forum

                                                                                        Ziemi Kozienickiej

  


 

 

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy
przepe
łnionych radością płynącą ze Zmartwychwstania Chrystusa,
up
ływających w atmosferze bliskości i miłości bliźniego
oraz wszechobecnej pogody ducha nap
ływającej
z wiary i nadziei budz
ącej się do życia wiosny
na ten wyj
ątkowy czas
życzy

                

                  Zarząd

                     Samorządowego Forum

                             Ziemi Kozienickiej

 


 

 

   Janusz StąpórWspomnienie o zmarłym Przyjacielu, Januszu...

 

W sobotę - 10 października - w godzinach przedpołudniowych do społeczności Ziemi Kozienickiej dotarła smutna wiadomość o nagłej śmierci starosty powiatu kozienickiego Janusza Stąpóra.

Janusz Tadeusz Stąpór urodził się 27 kwietnia 1958 roku w Radomiu. Z zawodu historyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1987 roku związany z I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego początkowo jako nauczyciel, a następnie zastępca dyrektora i dyrektor tej placówki, w latach 1995-2006.
Od 1994 roku związany z samorządem lokalnym jako radny Rady Miejskiej, pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Edukacji, a w latach 1998 – 2006 przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach.

 

Przez ostatnie 9 lat Janusz Stąpór był radnym Powiatu Kozienickiego, przewodniczącym Zarządu Powiatu, Starostą.

Przez wiele lat był także aktywnym członkiem zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej oraz przewodniczącym Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej. Wspierał i propagował inicjatywy związane z gospodarką, oświatą, kulturą i historią Ziemi Kozienickiej.

Wielokrotnie nagradzany za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, społecznej i samorządowej.Poza pracą zawodową był wielkim entuzjastą sportu. Do Jego szczególnych zainteresowań sportowych, jak sam zresztą wielokrotnie przyznawał należało żeglarstwo i judo.
Pozostawił żonę Elżbietę oraz troje dzieci. Miał 57 lat.

 

Ciężko pisze się o Przyjacielu w czasie przeszłym. Trudno formułować słowa, które oddałyby uczucie ogromnego żalu i smutku po śmierci tak Wspaniałego Człowieka. To Ty wskazywałeś nam, jak po chrześcijańsku i zarazem prawdziwie po ludzku w codziennym życiu miłować bliźniego, jak szukać porozumienia i rozwiązań pomimo różnic, przeciwieństw, a nierzadko nienawiści. Potrafiłeś słuchać ludzi, poradzić, pomóc w potrzebie, swoje osobiste sprawy odkładając na przyszłość i często nie mając na nie czasu. Skromność, taktowność, mądrość życiowa, to tylko niektóre przymioty świadczące o Tobie jako
o Dobrym Człowieku.
Będzie Cię nam bardzo brakowało, Januszku...

 

Cześć Twojej pamięci!
W imieniu Przyjaciół, Koleżanek i Kolegów,
Tomek Śmietanka